Hamvazószerdával,  a hamvazkodás szertartásával megkezdődik a nagyböjti kegyelmi idő, amikor újabb lehetőséget kapunk a megtérésre. Ezen alkalomból elindítjuk nagyböjti sorozatunkat, amelynek keretében plébániánk védőszentjének Szent II. János Pál pápa gondolataiból, írásaiból idézünk, ezáltal is segítve híveink lelki felkészülését a húsvéti szent időre.
 

Nagyböjti gondolatok 47. - 2021.04.04. - HÚSVÉTVASÁRNAP
 
Íme, az Isten Fia, aki föltámadásában mélységesen átérzi az Atya feléje irányuló irgalmát, azaz szeretetét, mely erősebb a halálnál. És ugyanez a Krisztus, az Isten Fia messiási műve végéig, sőt annak befejezése után is az irgalom kimeríthetetlen forrásának bizonyul, a szeretet forrásának, melyről attól kezdve az üdvösség története végéig állandóan bizonyítja az Egyházban, hogy erősebb, mint a bűn. A húsvéti Krisztus, a föltámadott az irgalom végső megtestesülése és eleven jele: egyszerre üdvtörténeti és eszkatologikus. A húsvéti idő szent liturgiája ennek átérzésével adja ajkunkra a zsoltár szavát: „Az Úr irgalmasságait örökké fogom énekelni”.
 
Forrás: Dives in Misericordia – II. János Pál enciklikája az isteni irgalmasságról