Plébániahivatalunk munkatársai:
Kövesi Ferenc - plébános
dr. Horváth István - kisegítő lelkész
Mecséri István - kisegítő lelkész
Beyer Vilmosné - pénztáros
Böröcz Ferencné - irodavezető
Szolnoki György - gondnoksági tag
 
 
Igeliturgia vezetőink:
Balog József - Igeliturgia vezető és Zsolozsma felelős
Czuczor József Gergely
Horvát Bernadette 
Török Zoltánné - lelkipásztori kisegítő és Igeliturgia vezető
 
 
Hitoktatóink:
Burián Judit
Gergely Erzsébet - hitoktató és irodista
Haász István
Járai Ferenc - Igeliturgia vezető és hitoktató
Szendi Petra 
 
 
Sekrestyéseink:
Benkő Jánosné (Pécs- Postavölgy)
Berkesné Fábián Rozália- Sekrestyés (Keszü) és egyházközségi engedélyezés beszéd
Dr. Hegedűs Edit (Pécs-Postavölgy)
Hoffer Jánosné (Pécs- Nagyárpád) és egyházközségi gondoskodás beszéde
Horváth Istvánné sekrestyés és kórházi önkéntes segítő (Pécs-Honvédkórház)
Horváthné Kövesi Ildikó (Pécs-Szent II.János Pál-Kápolna)
Krum János (Gyód)
Máli Jánosné (Kökény)
 
 
Kántoraink:
Békési Izabella 
Katits Benedikta
Magyar István Emil
Stauróczki Balázs
 
 
Közösségeink vezetői:
Arató Péter-gondnoksági tag, és a "JEL" közösség vezetője
Galambos György és Dr. Környei Mária - Házas Hétvége közösség vezetői
Kerekes-Óbert Adrienn - Szent Mónika közösség vezetője
Molnár Jenőné - rózsafüzér társulat vezetője
Zsován Bálint - "Szikla" ifjúsági közösség vezetője
 
 
Egyházadót beszedőink: 
Fejős Lajosné
Kiss Tibor
Kövesi Józsefné
Kövesi József
Scherdán Jánosné 
Sipeky Zoltánné
 
 
Médiafelelősünk:
Csobán-Katits Bernadett
 
 
Önkénteseink:
Kovács Sándorné - kórházi önkéntes segítő (Pécs-Honvédkórház)
Fenyősi Lászlóné - kórházi önkéntes segítő (Pécs-Honvédkórház)
Csabai Ferencné - kórházi önkéntes segítő (Pécs-Honvédkórház)