HIRDETÉSEK 2020. október 26. – 2020. novenber 1. (Pécs – Szent II. János Pál Plébánia)

 

Kedd

17:30 órakor: rózsafüzér imádság a Szent II. János Pál-kápolnában

18:00 órakor: szentmise a Szent II. János Pál-kápolnában

 

Szerda (Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe)

A Honvéd Kórház kápolnájában karantén miatt nem lesz szentmise

17:30 órakor: rózsafüzér imádság a Szent II. János Pál-kápolnában

18:00 órakor: szentmise a Szent II. János Pál-kápolnában

(Mise után a zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk)

 

Csütörtök

17:00 órakor: szentségimádás és rózsafüzér imádság a Szent II. János Pál-kápolnában

18:00 órakor: énekes szentmise a Szent II. János Pál-kápolnában

Péntek

 

17:30 órakor: rózsafüzér imádság a Szent II. János Pál-kápolnában

18:00 órakor: szentmise a Szent II. János Pál-kápolnában

 

Vasárnap (Mindenszentek Ünnepe – Parancsolt ünnep)

Szombat

17:30 órakor: rózsafüzér imádság a Szent II. János Pál-kápolnában

18:00 órakor: elővételezett szentmise a Szent II. János Pál-kápolnában

 

Vasárnap

A szentmisék után (a kápolnában az esti szentmisét követően) a halottakért végzett ájtatosságot imádkozzuk.

Szent II. János Pál-kápolnában: 10:30 órakor: szentmise

     18:00 órakor: szentmise

Gyódon: 8:00 órakor – szentmise

Keszüben: 9:00 órakor - szentmise

Kökényben: 8:00 órakor – szentmise

Pécs – Nagyárpádon: 9:00 órakor – szentmise

Pécs – Postavölgyben: 16:00 órakor - szentmise

 

Október utolsó napjaiban is buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy a Szent II. János Pál-kápolnában közösen imádkozzuk a rózsafüzért, kérve a Szűzanya közbenjárását. Szombatig (október 31-ig) az elmúlt hetek rendje szerint vegyünk részt a szentmisék előtti közös imákban.

November a halottak hónapja. Szeretettel ajánljuk a kedves testvéreknek, hogy az erre a célra előkészített lapra írják rá szentmise felajánlásaikat, és tegyék be az erre rendszeresített dobozba vagy adják át a sekrestyésnek.

November 2-től, egész november hónapban: kedden: 17 órakor Kökényben, 18 órakor a Szent II. János Pál kápolnában, szerdán: 17 órakor Nagyárpádon, csütörtökön: 17 órakor Keszüben, 18 órakor a Szent II. János Pál kápolnában, pénteken: 17 órakor Gyódon lesznek csendes szentmisék a kedves testvérek által kért szándékokra. Postavölgyben: a hó első és utolsó vasárnapján a 16 órakor kezdődő énekes szentmiséket szintén a megholtakért ajánljuk fel novemberben.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért november 1-8-ig, mindennap teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel (gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára). Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Aki a halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek (szintén a szokásos feltételekkel). A látogatáskor egy Miatyánk és egy Hiszekegy imát kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnapon és mindenszentek ünnepén is.