Lorettói litánia


Mennyei Atyaisten!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz minekünk!

Szentséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szüzek szent Szüze,
Krisztusnak szent Anyja, könyörögj érettünk!

Isteni malasztnak Anyja,
Tisztaságos Anya,
Szeplőtelen Szűzanya,
Makula nélkül való Anya, könyörögj érettünk!

Szűz virág szent Anya,
Szeretetreméltó Anya,
Csodálatos Anya,
Teremtőnk szent Anyja, könyörögj érettünk!

Üdvözítőnknek Anyja,
Nagyokosságú Szűz,
Dicsérendő szent Szűz,
Nagyhatalmú szent Szűz, könyörögj érettünk!

Kegyes és irgalmas Szűz,
Hívséggel teljes Szűz,
Igazságnak Tükre,
Bölcsességnek széke, könyörögj érettünk!


Örömünknek oka,
Lelki tiszta edény,
Tiszteletes edény,
Ájtatosságnak jeles edénye, könyörögj érettünk!

Titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya,
Elefántcsontból való torony,
Mária aranyház, könyörögj érettünk!

Frigynek szent szekrénye,
Mennyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!

Bűnösök oltalma,
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Magyarország oltalmazója, könyörögj érettünk!

Angyalok királynéja,
Pátriárkák királynéja,
Próféták királynéja,
Apostolok királynéja, könyörögj érettünk!

Mártírok királynéja,
Hitvallók királynéja,
Szüzek királynéja,
Minden szentek királynéja, könyörögj érettünk!

Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,
Szentolvasó királynéja,
Béke királynéja,
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk!
Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz minekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,
a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk,
és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.